Înscrieri 2021 – 2022

Cerere tip inscriere invatamant prescolar 2021-2022

PROGRAMUL REÎNSCRIERILOR LA GRĂDINIȚĂ

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Perioada de reînscriere: 17-28 mai 2021

 

LUNI

 

 

MARȚI

 

MIERCURI

 

JOI

 

VINERI

INTERVALUL ORAR:

09:00-12:00

14:00-16:00

INTERVALUL ORAR:

09:00-12:00

14:00-16:00

INTERVALUL ORAR:

09:00-12:00

14:00-16:00

INTERVALUL ORAR:

09:00-12:00

14:00-16:00

INTERVALUL ORAR:

09:00-12:00

14:00-16:00

 

 • Numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 pe grupe de vârstă:
  • 1 grupă mică, tradițional, program prelungit: 25 locuri;
  • 1 grupă mică Step by Step, program prelungit: 25 locuri;
  • 2 grupe mijlocii, tradițional, program prelungit: 50 locuri:
  • 1 grupă mijlocie Step by Step, program prelungit: 25 locuri
  • 4 grupe mari, tradițional, program prelungit: 100 locuri

                 TOTAL: 225 locuri

 

PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR LA GRĂDINIȚĂ

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 

Prima etapă de înscriere (31.05.2021 – 24.06.2021)

A doua etapă de înscriere (28.06.2021 – 16.07.2021)

Etapa de ajustări (02.08.2021 – 31.08.2021)

 

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura conform graficului de mai jos:

 

LUNI

 

 

MARȚI

 

MIERCURI

 

JOI

 

VINERI

INTERVALUL ORAR:

10:00-12:00

13:00-15:00

INTERVALUL ORAR:

10:00-12:00

13:00-15:00

INTERVALUL ORAR:

10:00-12:00

13:00-15:00

INTERVALUL ORAR:

10:00-12:00

13:00-15:00

INTERVALUL ORAR:

10:00-12:00

13:00-15:00

 

În situația în care la nivelul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 14 Târgoviște numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale, după cum urmează:

 • Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:

- unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

- unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

- unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;

- unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap al copilului.

 

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

Cerere tip inscriere invatamant prescolar 2021-2022


 

EXTRAS DIN ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII NR. 5.447 DIN DATA DE 31.08.202  PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 

Art. 8

(3) Unităţile de învăţământ şcolarizează în învăţământul antepreșcolar, preșcolar, primar şi gimnazial, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, copiii/elevii care au domiciliul în circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui sau a reprezentantului legal.

 (4) Părintele sau reprezentantul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o altă unitate de învăţământ decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective.