Înscrieri 2022 – 2023

Înscrirea preșcolarilor pentru anul școlar 2022-2023, va începe în data de 30.05.2022

DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde următoarele documente:

  • Cerere tip (emisă de unitatea noastră în ziua înscrierii);
  • Copie xerox certificat de naștere copil;
  • Copie xerox, C.I., părinți;
  • Documente care atestă îndeplinirea condițiilor generale și/sau specifice;
  • Dosar de carton cu șină.

 

Dosarele se vor depune la sediul unității.

 

Criterii generale:

  • Copil orfan de ambii părinți;
  • Copil orfan de un singur părinte;
  • Existența unui frate/ soră în grădiniță;
  • Document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlară/ certificat de încadrare în grad de handicap al copilului.

 

Criterii specifice:

Nr. crt.

CRITERII SPECIFICE

DOCUMENTE DOVEDITOARE

1. Apropierea de grădiniță a domiciliului/ reședinței părinților/ reprezentanților legali Copie carte de identitate părinți/ reprezentanți legali
2. Distanța față de grădiniță a locului de muncă al părinților/ reprezentanților legali Adeverință de la locul de muncă al părinților/ reprezentanților legali din care să reiasă adresa punctului de lucru
3. Copilul are frate/ soră la școala din vecinătatea grădiniței Adeverință de elev de la școală pentru fratele/ sora copilului

 

În cazul în care mai mulți copii îndeplinesc același număr de criterii, departajarea se va face ținând cont de distanța de la domiciliul/ reședința părinților/ reprezentanților legali până la grădiniță.

Programul de primire al dosarelor :

Luni -  vineri : 13:00-17:00

 

AN ȘCOLAR 2022-2023

CAPACITATEA INSTITUȚIEI: 241 locuri

NUMĂR DE LOCURI APROBAT PRIN PLANUL DE ȘCOLARIZARE:

3 GRUPE MICI TRADIȚIONAL: 75 locuri

1 GRUPĂ MIJLOCIE Step by Step: 30 locuri

1 GRUPĂ MIJLOCIE TRADIȚIONAL: 30 locuri

1 GRUPĂ MARE STEP BY STEP: 27 locuri

3 GRUPE MARI TRADIȚIONAL: 79 locuri

 

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBILE PENTRU ÎNSCRIERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

GRUPA MICĂ TRADIȚIONAL: 75 locuri

GRUPA MIJLOCIE TRADIȚIONAL: 1 loc

GRUPA MARE STEP BY STEP: 1 loc

GRUPA MARE TRADIȚIONAL: 9 locuri

 

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

Colectare cereri: 30.05.2022 – 10.06.2022 (ora 12:00)

Procesare cereri: 14.06.2022 – 16.06.2022

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

(PE LOCURI RĂMASE LIBERE – DACĂ ESTE CAZUL)

Colectare cereri: 17.06.2022 – 24.06.2022 (ora 12:00)

Procesare cereri: 27.06.2022 – 30.06.2022

ETAPA DE AJUSTĂRI

(PE LOCURI RĂMASE LIBERE – DACĂ ESTE CAZUL)

Colectare/ Procesare cereri: 25.08.2022 – 31.08.2022