Reînscrieri – Înscrieri 2024-2025

LISTA NOMINALĂ A COPIILOR DECLARAȚI ADMIȘI ÎN ETAPA I DE ÎNSCRIERI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

Părinții pot ridica dosarele respinse de la unitatea de învățământ la care au fost depuse, în 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale etapei.

 

 

 

AN ȘCOLAR 2024-2025

CAPACITATEA INSTITUȚIEI: 380 locuri
NIVEL PREȘCOLAR: 195 locuri
NIVEL ANTEPREȘCOLAR: 185 locuri

NUMĂR DE LOCURI APROBAT PRIN PLANUL DE ȘCOLARIZARE:

NIVEL PREȘCOLAR:

1 GRUPĂ MICĂ TRADIȚIONAL: 20 locuri
1 GRUPĂ MICĂ Step by Step: 20 locuri
2 GRUPE MIJLOCII TRADIȚIONAL: 46 locuri
1 GRUPĂ MIJLOCIE Step by Step: 20 locuri
4 GRUPE MARI TRADIȚIONAL: 89 locuri

NIVEL ANTEPREȘCOLAR:

3 GRUPE MIJLOCII: 45 locuri
7 GRUPE MARI TRADIȚIONAL: 140 locuri 

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBILE PENTRU ÎNSCRIERE

ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025
(după finalizarea etapei de reînscriere)

NIVEL PREȘCOLAR:

1 GRUPĂ MICĂ TRADIȚIONAL: 0 locuri
1 GRUPĂ MICĂ Step by Step: 0 locuri
1 GRUPA MIJLOCIE TRADIȚIONAL: 9 locuri
1 GRUPA MARE TRADIȚIONAL: 0 locuri

NIVEL ANTEPREȘCOLAR:

1 GRUPE MIJLOCII: 19 locuri
3 GRUPE MARI TRADIȚIONAL: 51 locuri

 

REÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ
ANUL ȘCOLAR 2024-2025

Reînscrierea vizează copiii care frecventează Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 Târgoviște, nivel antepreșcolar și preșcolar, în acest an școlar (2023-2024) și care doresc să o frecventeze și în anul școlar 2024-2025

 Perioada de reînscrieri este: 20-24 mai 2024

REÎNSCRIERILE SE POT EFECTUA LA SEDIUL UNITĂȚII

Conform Art.3 (2), (3), (4) din METODOLOGIA-CADRU DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ CU GRUPE DE NIVEL PREȘCOLAR ȘI/SAU ANTEPREȘCOLAR ȘI ÎN SERVICIILE DE EDUCAȚIE TIMPURIE COMPLEMENTARE

(2) Pentru solicitarea reînscrierii părintele/reprezentantul legal al copilului completează o cerere scrisă adresată conducerii unității de învățământ respective.
(3) În limita numărului de locuri din planul de școlarizare și în baza principiului continuității în cadrul aceleiași unități, copiii din grupa mare – nivel antepreșcolar din cadrul unităților de învățământ pot fi reînscriși, la cererea părinților/reprezentanților legali, în grupa mică – nivel preșcolar din unitatea respectivă.
(4) În cazul unui număr mai mare de copii de 3 ani decât numărul locurilor alocate prin planul de școlarizare pentru grupa mică de nivel preșcolar, cererile părinților/reprezentanților legali care solicită reînscrierea la unitatea de învățământ pe care aceștia au frecventat-o și în anul școlar anterior se procesează în ordinea descrescătoare a vârstei.

Cerere Reînscriere 2024-2025

ORDIN Nr. 4.018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înscriere

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ
ANUL ȘCOLAR 2024-2025