Programul ”să stii mai multe, să fii mai bun!”

Programul „Să știi mai multe, să fii mai bun”, a fost  conceput pe nevoile și interesele preșcolarilor, pe dorința acestora de a se implica în activități cât mai variate, de a explora prin forțele proprii mediul înconjurător. Această săptămână, începand de la modalitatea de propunere, până la desfășurarea efectiva a activităților de către preșcolari, o putem caracteriza prin cuvintele: nonformala, creativă, inovatoare, participativă.

 

Nr. crt Ziua

/data

Denumirea activităţii Obiective urmărite Tipul activităţii Responsabil Participanţi/

Invitaţi

Locul desfăşurării

Evaluarea activităţii
 1. 01.04.

2013

 

“Pentru o grădiniţă curată!”

- Formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele însuşite  

Activitate

ecologică

Sitaru Loredana

Radu Rodica

Mihaloiu Maria

Iancu Cornelia

Bănulescu Elena

Diaconeasa Simona

Ene Tanţa

 Preşcolarii

Părinţii

Curtea gradiniţei

Sala de grupă.

 

Produsele activităţii

Album foto

“Primăvară dragă, bine ai venit!”  - Stimularea gustului pentru frumos;

- Să realizeze lucrări artistico-plastice si practice, valorificând deprinderile de lucru însuşite;

- Să utilizeze diverse tehnici de lucru.

Concurs de activităţi artistico-plastice si practice

Alina Mihaela Stefan,  Dan Florentina, Luiza Filip, Tanislav Oana, Marinela Marin, Tacu Mirela.

Copiii grupei mijlocii C, copiii grupei mari B, copiii grupei mari C

Realizarea unei expoziţii cu produsele activităţii

Diplome

Program distractiv Stimularea gustului pentru frumos; - Concurs de ghicitori;

- Scaune dansatoare;

- Karaoke;

- Vizionare CD-uri.

Torcică Gheorghiţa

Jugulete Maria

Vasile Iuliana

Copiii grupei mici Step by Step

Copiii grupei mijlocii Step by Step

Grădiniţa cu p.p. nr.14, Târgovişte

 Album foto; Diplome

 ,,Sărbătoarea Soarelui”

           

Să realizeze lucrări artistico-plastice, valorificând deprinderile de lucru însuşite; - Concurs de desen şi pictură Torcică Gheorghiţa

Jugulete Maria

Vasile Iuliana

Copiii grupei mici Step by Step

Copiii grupei mijlocii Step by Step

Grădiniţa cu p.p. nr.14, Târgovişte

Realizarea unei expoziţii cu produsele activităţii copiilor.

“Poftiţi la carnaval!” - Cultivarea interesului pentru lectură în rândul preşcolarilor;

- Stimularea imaginaţiei şi încurajarea copilului în exprimarea opiniei şi trăirilor sufleteşti.

Convorbire: “Îmi place să ascult poveşti!”

- Vizionare de poveşti în sala de grupă şi costumarea copiilor.

Dramatizare: “Personajul preferat”

“Să ne distrăm împreună!” – jocuri, cântece, dansuri, întreceri.

Boroş Oana

Voica Livia

 

Copiii grupei mari A , părinţi Fotografii
2. 02.04.

2013

    “ Dinţi sănătoşi- inimă sănătoasă “ -Educarea unei atitudini corecte în privinţa îngrijirii danturii;

- Cunoaşterea consecinţelor nedorite ale neglijării regulilor de igienă  în sănătatea inimii.

Prezentare PPT

Discuţii cu medicul stomatolog şi asistenta medicală a grădiniţei

Sitaru Loredana

Radu Rodica

Mihăloiu Maria

Iancu Cornelia

Bănulescu Elena

Diaconeasa Simona

Ene Tanţa

Medic stomatolog, As med Bratu Rodica , copii.

Fotografii

Lucrări ale copiilor

Parada micilor ecologişti” - Să denumească reguli de protejare a mediului înconjurător;

-  Realizarea de costume din materiale reciclabile .

 

Reciclarea manuala a hârtiei

“Micii ecologişti se prezintă”

Marin Marinela, Tacu Mirela Boros Oana, Voica Livia, Filip Luiza , Tanislav Oana

           Copiii

copiii grupei mari C , grupei mari B si gr. mari A

Produsele activităţii

“Drepturile copilului în Europa” -Să cunoască drepturi, dar şi responsabilităţi;

-Să înteleagă  că au dreptul la un nume, o cetăţenie şi protecţia identităţii lor.

Prezentare PPT-cu drepturile copilului Alina Mihaela Stefan, Dan Florentina,  Oana Boroş,  Voica Livia , Marinela Marin, Tacu Mirela

Sala de grupă

Realizarea unor desene cu drepturile copilului

 „S.O.S Terra” - Să denumească reguli de protejare a mediului înconjurător Reciclarea manuală a hârtiei;

- „Micii ecologişti se prezintă”

Torcică Gheorghiţa

Jugulete Maria

Alina Mihaela Stefan, Florentina Dan,

Copiii grupei mijlocii Step by Step, copiii grupei mijlocii C. Reprezentant Asociaţia REACT

Grădiniţa cu p.p. nr.14, TGV

 Realizarea unei expoziţii cu produsele activităţii copiilor.
 „Copiii – prietenii Pământului” Să precizeze reguli de protejare a mediului înconjurător;

Să colecteze diferenţiat deşeurile, în vederea reciclării;

Activitate de educaţie ecologică, de colectare a maculaturii Vasile Iuliana Copiii grupei mici Step by Step

Reprezentant Asociaţia REACT

Maculatură pentru centrul de reciclare
,,Întâlnire cu Dr. Măseluţă” Formarea deprinderilor de igienă orală, conştientizarea unei alimentaţii sănătoase Activitate de educaţie pentru sănătate Dr. stomatolog

Grădiniţa cu p.p. nr.14, Târgovişte

Părinţii copiilor

Dr. stomatolog

Grădiniţa cu p.p. nr.14, Târgovişte

Fotografii
 Click & Speak: Rights of the child in Europe (Drepturile copilului în Europa) – Proiect Etwinning

    

- Să cunoască drepturi, dar şi responsabilităţi;

- Să înţeleagă că au dreptul la un nume, o cetățenie și protecția identității lor.

Realizare de postere cu tema

,,Drepturile copilului în Europa”

Torcică Gheorghiţa

Jugulete Maria

Copiii grupei mijlocii Step by Step

Reprezentant Asociaţia REACT

Grădiniţa cu p.p. nr.14, Târgovişte

Realizare de postere;

Postarea lucrărilor realizate de copii pe linkul proiectului http://new-twinspace.etwinning.net/web/p71017

3. 03.04.

2013

“ Cântec, joc şi voie bună” - Stimularea imaginaţiei,  încurajarea copiilor în exprimarea unor sentimente şi trăiri sufleteşti .

- Împărtăşirea cu colegii de la celelalte grupe într-o atmosferă de joc  şi voie bună

Cântece, poezii, dansuri, întreceri sportive .

Sitaru Loredana

Radu Rodica

Mihaloiu Maria

Iancu Cornelia

Bănulescu Elena

Diaconeasa Simona

Ene Tanţa

Copii, părinţi, bunici, educatoare, personalul administrativ

Fotografii

Film

“Micii sportivi” - Utilizarea deprinderilor motrice însuşite în diferite contexte;

- Dezvoltarea spiritului de competiţie, de echipă si fair-play;

- Să fie capabili să se deplaseze în ordine pe un anumit traseu.

 Concursuri sportive Alina Mihaela Stefan,Dan Florentina, Marin Marinela, Tacu Mirela

Preşcolarii grupelor mijlocie C , mare B, mare A si mare C.

Fotografii
“La şezătoare” - Cunoaşterea elementelor culturale specifice portului naţional precum şi a diferitelor obiective locale. Observare costumul popular.

Alina Mihaela Stefan,Dan Florentina, Marin Marinela, Tacu Mirela

Sala de grupă.

Fotografii

 

 

 

,,Flori pentru muzeu”

Curăţarea spaţiului verde din curtea muzeului şi plantarea de flori;

Stimularea creativităţii în exprimarea şi analizarea trăirilor proprii.

Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educarea copiilor lor.

 

Activitate ecologică

Torcică

Gheorghiţa

Jugulete Maria

Vasile Iuliana

Copiii grupei mici Step by Step;

Copiii grupei mijlocii Step by Step;Părinţii copiilor;

Referent cultural Bor Iuliana;

TTV Târgovişte;

Jurnal de Dâmboviţa;

Muzeul ,,Vasile Blendea” din cadrul Complexului Muzeal ,,Curtea Domnească”

Album foto

Carnavalul Primăverii Realizarea de măşti din materiale reciclabile.  Activitate practică – Confecţionare de măşti Torcică

Gheorghiţa

Jugulete Maria

Vasile Iuliana

Copiii grupei mici Step by Step;

Copiii grupei mijlocii Step by Step;

Părinţii copiilor;

Referent cultural Bor Iuliana;

TTV Târgovişte;

Jurnal de Dâmboviţa;

Muzeul ,,Vasile Blendea” din cadrul Complexului Muzeal ,,Curtea Domnească”

Expoziţie cu vânzare

 

“Ziua Istoriei “-  vizită  la Biblioteca Judeţeană din Târgovişte

 

- Cunoaşterea importanţei cărţilor în viaţa oamenilor

- Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în bibliotecă

- Educarea copiilor în spiritul dragostei pentru istoria neamului , a judeţului şi a oraşului.

Discutarea unor norme de comportare civilizată în incinta unui obiectiv cultural.

Vizita propriu- zisă şi vizionarea unui film în cadrul bibliotecii.

Îmbogăţirea cunoştinţelor despre istoria şi eroii judeţului.

 

Boroş Oana

Voica Livia

Copiii grupei mari A , părinţi,

bunici

Bibliotecara

Film
4.

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.

2013

 

Teatru

Educarea copiilor în spiritul dragostei pentru poveşti şi basme;

Cultivarea unor deprinderi de comportare civilizată în sala de teatru.

Dezvoltarea imaginaţiei prin redarea plastică a unor momente din piesă .

Activitate cultural- educativă – teatru

Educaţie artistico-plastică

Grădiniţa cu P.P. Nr. 14 Târgovişte

Educatoarele

Copii,

Actori,

Pers. administrativ.

Joc de rol

“ De-a actorii”

Lucrări ale copiilor

 

“ De-a actorii”

 

- Cultivarea calităţilor interpretative

 

Mini dramatizare

Stefan Alina Mihaela,  Dan Florentina, Marin Marinela, Tacu Mirela, Boros Oana, Voica Livia

Copiii grupei mijlocii C si copiii grupei mari B

Fotografii
.,,Îmbunătăţirea relaţiilor dintre părinţi-copii, părinţi-părinţi care aparţin diferitelor etnii, religii, culturi” - Conştientizarea importanţei acceptării diversităţii culturale de către părinţi;

- Educarea copiilor în cadrul parteneriatului educaţional grădiniţă-familie, pentru a deveni cetăţeni activi aparţinând unei societăţi democratice

Întâlnire cu părinţii de la grupă – prezentare power point Torcică Gheorghiţa

Jugulete Maria

Copiii grupei mijlocii Step by Step;

Părinţii copiilor;

Grădiniţa cu p.p. nr.14, Târgovişte

Chestionare adresate părinţilor

“ S.O.S.!

Salvaţi natura!

- Întelegerea cauzalitatii unor fenomene,schimbarile si transformarile din mediul inconjurator; Realizarea unui poster

Filip Luiza

Tanislav Oana

Copiii grupei mari C Poster

Fotografii

.,,Familie-grădiniţă, interacţiune şi comunicare pentru reuşita copiilor” Educarea abilităţii copiilor de a intra în relaţie cu cei din jur;

Implicarea părinţilor în activităţile desfăşurate de copii în grădiniţă

Familiarizarea părinţilor cu specificul activităţilor desăfăşurate în grădiniţă

Activitate demonstrativă cu părinţii de la grupă Vasile Iuliana Copiii grupei mici Step by Step;

Părinţii copiilor;

Grădiniţa cu p.p. nr.14, Târgovişte

Chestionare adresate părinţilor
5. 05.04.

2013 

,,Să fim mai buni, mai iubitori de acţiuni de binefacere” - Educarea copiilor în spiritul generozităţii, al dorinţei de a oferi celor care au nevoie de sprijin material.

- Promovarea voluntariatului activ şi eficient

Activitate de voluntariat-strângerea de cărţi, jucării şi obiecte de îmbrăcăminte .

Sitaru Loredana

Radu Rodica

Mihaloiu Maria

Iancu Cornelia

Bănulescu Elena

Diaconeasa Simona

Ene Tanţa

Copii,   Părinţi Bunici

Personalul grădiniţei

Grădiniţa  nr. 14 TGV.

Fotografii

“Natura, prietena copiilor !” - Formarea unor atitudini ecologice active şi responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele însuşite;

- Formarea şi cultivarea interesului pentru înfrumuseţarea mediului înconjurător ( plantare de seminţe şi flori în curtea grădiniţei).

Acţiune ecologică urmată de “Parada micilor ecologişti”

Ştefan Alina Mihaela,  Dan Florentina, Marin Marinela, Tacu Mirela

Copiii grupei mijlocii C şi grupei mari B

Album foto
 

“Iubiţi, credeţi si dăruiţi” 

- Promovarea voluntariatului activ şi eficient. Acţiune caritabilă  

Stefan Alina Mihaela,  Dan Florentina, Marin Marinela, Tacu Mirela, Torcica Gheorghita si Jugulete Maria

Copiii grupei mijlocii C , grupei mari B si grupei mijlocii Step by Step Album foto
,,Prietenia dintre flori şi fluturi”

 

 

 

 

Formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de comportare în societate, educarea abilităţii copiilor de a intra în relaţie cu cei din jur; . Activitate în cadrul parteneriatului educaţional ,,Prietenia, cea mai de preţ comoară! Torcică Gheorghiţa

Jugulete Maria

Dobrici Mariana

Vlădilă Viorica

Copiii grupei mijlocii Step by Step de la Grădiniţa Nr. 14, Târgovişte;

Copiii grupei mijlocii Step by Step de la Grădiniţa Nr.13, Târgovişte;

Părinţii copiilor

Fotografii

Expoziţie cu lucrările copiilor

„Iubiţi, credeţi şi dăruiţi” Consolidarea capacităţii de a trăi emoţii pozitive, de prietenie în momentul întâlnirii cu copii din altă grădiniţă; Acţiune caritabilă Torcică Gheorghiţa

Jugulete Maria

Dobrici Mariana

Vlădilă Viorica

Copiii grupei mijlocii Step by Step de la Grădiniţa Nr. 14, Târgovişte;

Copiii grupei mijlocii Step by Step de la Grădiniţa Nr.13, Târgovişte;

Părinţii copiilor.

Fotografii

Expoziţie cu lucrările copiilor

    ,,Carnavalul prietenilor Primăverii Formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de comportare în societate, educarea abilităţii copiilor de a intra în relaţie cu cei din jur;

Consolidarea capacităţii de a trăi emoţii pozitive, de prietenie în momentul întâlnirii cu copii din altă grădiniţă;

Activitate în cadrul parteneriatului educaţional ,,Ne jucăm, Împreună învăţăm”cu grupa mica C a Grădiniţei Nr 13 Step by Step. Vasile Iuliana

Cristescu Corina

Podgoreanu Simona

Copiii grupei mici Step by Step de la Grădiniţa Nr. 14, Târgovişte;

Copiii grupei mici ,,C” de la Grădiniţa Nr.13, Târgovişte;

Părinţii copiilor.

Fotografii

Expoziţie cu lucrările copiilor

Postare pe blogul grupei: http://www.abcdino.blogspot.ro

„Iubiţi, credeţi şi dăruiţi” Conştientizarea rolului pe care îl are fiecare membru al comunităţii în ameliorarea condiţiilor de viaţă ale grupurilor sociale defavorizate. Acţiune caritabilă Vasile Iuliana

Cristescu Corina

Podgoreanu Simona

Copiii grupei mici Step by Step de la Grădiniţa Nr. 14, Târgovişte;

Copiii grupei mici ,,C” de la Grădiniţa Nr.13, Târgovişte;

Părinţii copiilor.

Postare pe blogul grupei: http://www.abcdino.blogspot.ro