Structura anului școlar

Art.2. Anul şcolar 2013-2014 începe pe data de 1 septembrie 2013, se încheie pe data de 31 august 2014 şi se structurează pe două semestre, dupa cum urmeaza:

Semestrul I : 17 săptămâni

Cursuri-luni, 16 septembrie 2013-vineri, 20 decembrie 2013

In perioada 2-10 noiembrie 2013, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 21 decembrie 2013 – duminică, 5 ianuarie 2014

Cursuri – luni, 6 ianuarie 2014 – vineri, 31 ianuarie 2014

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 1 februarie 2014 – duminica, 9 februarie 2014

Semestrul al II-lea : 18 săptămâni

Cursuri – luni, 10 februarie 2014-vineri, 11 aprilie 2014

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 12 aprilie 2014 – marţi, 22 aprilie 2014

Cursuri - miercuri, 23 aprilie 2014 –vineri, 20 iunie 2014

Vacanţa de vară – sâmbătă, 21 iunie 2014 – duminică, 14 septembrie 2014

 

Art.3 In zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art.4 (1) Săptămâna 7-11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit ,,Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

(2)Tipurile de activităţi care se organizează în săptămâna menţionată la ali. (1), modalităţile de organizare şi responsabilitaţile se stabilesc conform anexei, care face parte din prezentul ordin.