Săptămâna Verde 2023

antet_g14

AVIZAT ÎN C.A. DIN DATA DE 26.04.2023

 
PROGRAM ACTIVITĂŢI
,,SĂPTĂMÂNA VERDE”
15 – 19 MAI 2023
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 TÂRGOVIȘTE
 

 

 

Ziua Titlul
activităţii
Obiectivul privind dezvoltarea competențelor de învățare și a abilităților socio-emoționale Tipul activităţii Responsabil/
Grupa
Parteneri/
Grup ţintă/
Locaţia
Evaluarea activităţii
LUNI
15.05.2023
 
S.O.S. – Planeta!
Desfășurarea unor activităţi care presupun dezvoltarea respectului și a dragostei față de natură. Educație pentru mediu Toate cadrele didactice Agenția de Protecție a Mediului

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Fotografii
Aceasta este casa mea!
Plimbare în aer liber  prin împrejurimile grădiniței 
Sensibilizarea copiilor cu privire la importanța protejării mediului.

 

Educație pentru mediu

 

Grupa mică A

Prof. Dinu Marinela/

Tacu Maria Mirela

Prescolari

îngrijitoare,

asistentă medicală

Cadre didactice

 

Fotografii

Așa da,așa nu!
Joc de asociere
-  Curiozități
Să relaționăm pozitiv iubind natura. Educație pentru mediu

 

Grupa mică A

Prof. Dinu Marinela/

Tacu Maria Mirela

Preșcolari

Sala de grupă

Fotografii
Florile unei planete verzi-
Reciclăm aluminiu
Demonstrarea talentului și preocuparea pentru mediu prin reciclarea aluminiului (doape de sticlă). Educație pentru mediu Grupa mică B

Prof. Stan Florina / Anghelache-Voica Livia

Părinți

Preșcolari

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Fotografii
Să vindecăm Planeta
-       Vizionare
Formarea și consolidarea deprinderilor de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor. Educație pentru mediu

 

Grupa mică B

Prof. Stan Florina / Anghelache-Voica Livia

Părinți

Preșcolari

Grădinița cu P.P. Nr. 14

Fotografii
Traseul ecologic Însușirea unor cunoștințe despre mediul natural (plante, copaci, păsări, insecte). Educație pentru mediu Grupa mică C

Prof. Torcică Gheorghița/ Heașcă Corina-Mihaela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Curtea grădiniței

Fotografii
Selectăm, colectăm reciclăm!
 
Formarea unor deprinderi specifice protejării mediului înconjurător. Educație pentru mediu Grupa mică C

Prof. Torcică Gheorghița /Heașcă Corina-Mihaela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște Fotografii
Copiii salvează Planeta! Realizarea de lucrări din materiale reciclabile sau loose parts care să reliefeze grija față de natură. Activitate practică Grupa mijlocie A

Prof. Arzoiu Leontina – Filofteia / Duță Marilena Tatiana

Educatoare/ preșcolari/ Grădinița cu P.P. Nr.14 Lucrările copiilor

Fotografii

Sunt mic, însă știu ce înseamnă să reciclezi!
 
Precizarea unor reguli de protejare a mediului înconjurător, valabile și pentru preșolari;

Formarea deprinderii de a colecta diferențiat deșeurile, în vederea reciclării;

Identificarea comportamentelor pozitive și negative în jocurile educaționale.

Soft educațional „Micii ecologiști” – Piticlic

 

Grupa mijlocie A

Prof. Arzoiu Leontina – Filofteia / Duță Marilena Tatiana

Educatoare/ preșcolari/ Grădinița cu P.P. Nr.14 Fotografii
Excursie
„La arțar”
Formarea unor comportamente de protejare a naturii prin respectarea regulilor ecologice Educație pentru mediu Grupa mijlocie B

Prof. Moiceanu Medeea/

Radu Cerasela

„La Arțar”

Comuna Contești,

jud. Dâmbovița

Fotografii
Învățăm să selectăm, colectăm și reciclăm!
 
 
Informarea preșcolarilor despre deșeuri și sortarea acestora în funcție de materialele din ce sunt fabricate. Ecologie și reciclare Grupa mare A

Prof. Voloc Jeni-Floriana/ Rusu Elena Ecaterina

Sala de grupă Fotografii
Reciclăm – natura curată o păstrăm! Să precizeze efectele poluării asupra mediului înconjurător.

 

Educație pentru mediu Grupa mare A

Prof. Voloc Jeni-Floriana/ Rusu Elena Ecaterina

Sala de grupă Fotografii
Să protejăm natura!
 
 
Identificarea surselor de poluare a mediului înconjurător (Coțofana colecționară – eBook). Ecologie și reciclare Grupa mare B

Prof. Dan Florentina/ Ștefan Mihaela Alina

Sala de grupă Fotografii
Învățăm să reciclăm! Să precizeze principalele forme ale poluării și efectele ei asupra mediului înconjurător.

 

Ecologie și reciclare Grupa mare B

Prof. Dan Florentina/ Ștefan Mihaela Alina

Sala de grupă Fotografii
Micii ecologiști în acțiune Să colecteze deșeuri în vederea refolosirii lor pentru a se reduce tăierea pădurilor și poluarea agresivă cu plastic. Ecologizare si reciclare Grupa mare C

Prof. Elena Mitrescu/

Cornelia Popescu

Preșcolarii grupei

Parintii

Sala de grupă

Fotografii

Mesaje ecologice

Confectionare jucării din materiale reciclabile Informarea prescolarilor despre reciclare, învațarea categoriilor de material reciclabile. Ecologizare si reciclare Grupa mare C

Prof.Elena Mitrescu/

Cornelia Popescu

Preșcolarii grupei

Sala de grupă

 

Fotografii

Produsele realizate

Apa – o poveste fără sfârșit Conștientizarea importanței apei pentru natură, oameni și animale. Atelier de lectură Grupa mare D

Prof. Nițoi Beatrice – Andreea/ Prof. Stan Ana – Maria

Preșcolari

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Fotografii
Nu irosim apa!
 
Realizarea, într-o manieră creativă, de flyere, pliante și alte materiale informative pentru desfășurarea activităților de informare Activitate de informare a părinților Grupa mare D

Prof. Nițoi Beatrice – Andreea/ Prof. Stan Ana – Maria

Părinți

Comunitatea locală

Curtea grădiniței

Flyere

Pliante

Fotografii

MARȚI
16.05.2023
 
 
 
Colțul verde
Stimularea respectului pentru mediul înconjurător. Educație pentru mediu Toate cadrele didactice Direcția Silvică Dâmbovița, Filială a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Fotografii
Râul curge vesel
Floppi și apa – vizionare PPT educativ -convorbire
Formarea norilor de ploaie – Experiment
 
Formarea deprinderii de îngrijire și ocrotire a apei în vederea educării unei atitudini pozitive față de aceasta. Educație pentru știință – activități STEAM

 

Grupa mică A

Prof. Dinu Marinela/Tacu Maria Mirela

 

Preșcolari

Sala de grupă

Fotografii
Păstrați apele curate!
 
Să protejam biodiversitatea, pădurile și viața terestră, apele și viața acvatică;

Să descoperim efectele nocive ale poluării.

Grupa mică A

Prof. Dinu Marinela/ Tacu Maria Mirela

 

Preșcolari

Sala de grupă

 

Fotografii

Omida verde -
Reciclăm carton
Aplicarea unor reguli de comportament pentru asigurarea sănătății umane și a mediului, prin reducerea, refolosirea și reciclarea deșeurilor din carton. Educație pentru mediu Grupa mică B

Prof. Stan Florina/ Anghelache-Voica Livia

Părinți

Preșcolari

Grădinița cu P.P. Nr. 14

Fotografii
Dă plasticului viață – reciclare și pictură pe sticlă, plastic Înțelegerea importanței deșeurilor și a valorilor ecologice, dacă se pune accent pe reciclarea lor. Educație pentru mediu Grupa mică B

Prof. Stan Florina/ Anghelache-Voica Livia

Părinți

Preșcolari

Grădinița cu P.P. Nr. 14

Fotografii
Grădina Steluțelor Dezvoltarea disponibilității de a participala acțiuni de îngrijire și protejare a mediului înconjurător, aplicând cunoștințele dobândite. Educație pentru mediu Grupa mică C

Prof. Torcică Gheorghița/ Heașcă Corina-Mihaela

 

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Curtea grădiniței

Fotografii
Provocări în natură! Dezvoltarea spiritului ecologic al școlarilor mici prin activități în aer liber. Educație pentru mediu Grupa mică C

Prof. Torcică Gheorghița / Heașcă Corina-Mihaela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Curtea grădiniței

Fotografii
De ce și cum trebuie să îngrijim mediul înconjurător? Formarea și dezvoltarea deprinderilor de a proteja mediul înconjurător. Vizionare prezentare Power Point Grupa mijlocie A

Prof. Arzoiu Leontina – Filofteia / Duță Marilena Tatiana

Educatoare/

preșcolari/ Grădinița cu P.P. Nr.14

Fotografii
Natura-n sărbătoare!
 
Stimularea gustului pentru frumos;

Realizarea de lucrări artistico-plastice și practice, valorificând deprinderile de lucru însuşite.

Concurs de activităţi artistico -plastice și practice

 

Grupa mijlocie A

Prof. Arzoiu Leontina – Filofteia /Duță Marilena Tatiana

Educatoare/

preșcolari/ Grădinița cu P.P. Nr.14

Realizarea unei expoziţii cu produsele activităţii

Diplome

Plantam un copac pentru planeta noastră!
 
Formarea comportamentelor de protejare a naturii si de respectare a regulilor ecologice. Educație pentru mediu Grupa mijlocie B

Prof. Moiceanu Medeea/

Radu Cerasela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște Fotografii
Ne distram, dar și mediul protejăm!
- Jocuri distractive și de mișcare în curtea grădiniței
Formarea comportamentelor de protejare a naturii și de respectare a regulilor ecologice. Educație pentru mediu Grupa mijlocie B

Prof. Moiceanu Medeea/

Radu Cerasela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște Fotografii
Prietenii  naturii
 
Stimularea interesului pentru un mediu mai curat-ecologizare curtea gradiniței. Ecologizare Grupa mare A

Prof. Voloc Jeni-Floriana/ Rusu Elena Ecaterina

Curtea grădiniței Fotografii

 

Micul ecologist Cunoașterea şi dezvoltarea regulilor de protejare a mediului înconjurător și conştientizând impactul schimbărilor climatice asupra acestuia. Educație pentru mediu Grupa mare A

Prof. Voloc Jeni-Floriana/ Rusu Elena Ecaterina

Sala de grupă Fotografii
Prieteni cu natura
 
Conștientizarea importanței pădurilor; (link aici. Educație pentru mediu Grupa mare B

Prof. Dan Florentina/ Ștefan Mihaela Alina

Sala de grupă Fotografii

Impresii ale preșcolarilor

Tu știi de ce este importantă pădurea? Cunoașterea şi

aplicarea normelor şi regulilor de protecţie, octrotire şi salvare a mediului înconjurător, conştientizând impactul schimbărilor climatice asupra acestuia.

link aici.

Educație pentru mediu Grupa mare B

Prof. Dan Florentina/ Ștefan Mihaela Alina

Sala de grupă Fotografii
Clima -
Tragem un semnal de alarmă
Informarea preșcolarilor despre problemele cu care se confruntă planeta și identificarea unor solutii. Informare și combaterea poluării Grupa mare C

Prof. Elena Mitrescu/

Cornelia Popescu

Preșcolarii grupei

Părinți

 

Fotografii

Afise

 
APA – un element esențial al vieții
Să conștientizeze importanța apei   în  natură;

Să-și  formeze deprinderi de îngrijire și ocrotire a apei în vederea educării unei atitudini pozitive fata de aceasta.

Cunoașterea mediului Grupa mare C

Prof. Elena Mitrescu/

Cornelia Popescu

Preșcolarii grupei

Sala de grupă

 

Fotografii

 

Delta Dunării – Rezervație Naturală a Biosferei Îmbogățirea cunoștințelor despre natură, mediul înconjurător, biosferă, precum și protejarea acestora. Vizionare film

Atelier de pictură

Grupa mare D

Prof. Nițoi Beatrice – Andreea/ Prof. Stan Ana – Maria

Preșcolari

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Fotografii

Expoziție

Descoperim cu Apolodor, în Deltă, păsările-n zbor Responsabilizarea copiilor față de conservarea biodiversității, prin cunoașterea speciilor de păsări protejate în cadrul acestei rezervații naturale.

 

Atelier de literație în cadrul proiectului România de Poveste Grupa mare D

Prof. Nițoi Beatrice – Andreea/ Prof. Stan Ana – Maria

Asociația OvidiuRo

Preșcolari

Sala de grupă

Fotografii
MIERCURI
17.05.2023
 
 
 
 
 
112 – Foc!
Simulare incendiu
Receptarea şi respectarea unor norme de prevenire a incendiilor, cunoaşterea de către copii a mijloacelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor. Exercițiu de evacuare în caz de incendiu Toate cadrele didactice Cadre didactice și preșcolari S.V.S.U. Primăria Târgoviște

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Fotografii

Proces verbal

Creează Eco!
Confecționare costume confecţionate din materiale reciclabile
-parada costumelor confecţionate din materiale reciclabile
Povestea bidonului de plastic – Vizionare filmuleț educativ
link aici
Crearea de bune practici, atât individuale cât si colective privind protecția mediului.

 

Atelier de creație

Confecționare costume din materiale reciclabile

 

 

Grupa mică A

Prof. Dinu Marinela/ Tacu Maria Mirela

 

Preșcolari

Părinți

Sala de grupă

Fotografii

 

Protejați și ocrotiți natura!
 
 
Utilizarea responsabilă a  resurselor naturale, tinând seama de impactul asupra mediului, adoptând un comportament de protejare și îmbunătățire a calitații mediului.  Expoziția costumelor confecționate din materiale reciclabile Grupa mică A

Prof. Dinu Marinela/ Tacu Maria Mirela

 

Preșcolari

Părinți

Sala de grupă

Fotografii
Plantăm ecologic -
Reciclăm plastic
 
Încurajarea reutilizării deșeurilor din plastic și realizarea unor ghivece pentru flori. Educație pentru mediu Grupa mică B

Prof. Stan Florina/ Anghelache-Voica Livia

Părinți

Preșcolari

Grădinița cu P.P. Nr. 14

Fotografii
Apa, sursă a vieții!
- Economisirea apei
 
Dezvoltarea spiritului critic al elevilor cu privire la atitudinea oamenilor faţă de mediu. Educație pentru mediu Grupa mică B

Prof. Stan Florina/ Anghelache-Voica Livia

Părinți

Preșcolari

Grădinița cu P.P. Nr. 14

Fotografii
 
Pompierul Sam și prietenii lui
Cunoașterea și aplicarea normelor de comportare specifice asigurării sănătății și protecției omului și a naturii. Educație pentru mediu – joc de rol Grupa mică C

Prof. Torcică Gheorghița/ Heașcă Corina-Mihaela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

 

Fotografii
Poluarea cu plastic! Ce poți vedea? – joc interactiv Conștientizarea efectelor nocive al materialelor plastice asupra mediului înconjurător. Educație pentru mediu Grupa mică C

Prof. Torcică Gheorghița / Heașcă Corina-Mihaela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

 

Fotografii
 
Album din natură
Realizarea unor creații originale utilizând materialele din natură. Concurs Grupa mijlocie A

Prof. Arzoiu Leontina – Filofteia /Duță Marilena Tatiana

Educatoare/ preșcolari/ Grădinița cu P.P. Nr.14 Lucrărilecopiilor

fotografii

Mirajul naturii – Un copil, un pom,o floare
 
Formarea unei conștiințe și conduite ecologice;

Formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele însuşite;

Formarea şi cultivarea

interesului pentru înfrumuseţarea mediului înconjurător (plantare de seminţe şi flori în curtea grădiniţei).

Activitate ecologică

Activitate practic-gospodarească în curtea grădiniței, ecologizarea acesteia și plantare de pomi și flori.

 

Grupa mijlocie A

Prof. Arzoiu Leontina – Filofteia / Duță Marilena Tatiana

Educatoare/ preșcolari/ Părinți/ Grădinița cu P.P. Nr.14 Produsele activităţii

 

Album foto

Postare pe grupul de WhatsApp al grupei: Grupa Mijlocie A Omiduța Veselă

Cand avem nevoie de apa? - filmulet educativ – convorvire
link aici
 
Formarea unor deprinderi de ocrotire a apei în vederea educării unor atitudini pozitive față de acestea. Educație pentru mediu Grupa mijlocie B

Prof. Moiceanu Medeea/

Radu Cerasela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște Fotografii
Experiment „Ploaia”
link aici
 
Conștientizarea importanței apei în natură. Educație pentru mediu Grupa mijlocie B

Prof. Moiceanu Medeea/

Radu Cerasela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște Fotografii
 
Am grijă de planeta mea!
Dezvoltarea unor normelor de comportament specific asigurării sănătății și protecției omului și naturii.

 

 

Educație pentru societate Grupa mare A

Prof. Voloc Jeni-Floriana/ Rusu Elena Ecaterina

Sala de grupă Fotografii

Realizarea unei expoziții

Vizită la Grădina Zoologică Târgoviște Consolidarea informațiilor despre biodiversitatea grădinii zoologice. Vizită

 

Grupa mare A

Prof. Voloc Jeni-Floriana/Rusu Elena Ecaterina

Grădina Zoologică Târgoviște Fotografii

 

 
Reducem, refolosim,
reciclăm!
 
 
Aplicarea normelor de comportament specifice

asigurării sănătății și protecției omului și naturii (Joc „Așa da, așa nu” link aici).

Educație pentru societate Grupa mare B

Prof. Dan Florentina/ Ștefan Mihaela Alina

Sala de grupă Fotografii

Realizarea unei expoziții

 
Expoziție produse ECO
 
Amenajarea unui stand cu produse realizate din materiale reciclate, refolosibile. Educație pentru societate Grupa mare B

Prof.Dan Florentina/ Ștefan Mihaela Alina

Sala de grupă Fotografii

Realizarea unei expoziții

 
Sădește o plantă și te vei bucura de fapta ta
 
Să identifice soluții optime pentru prevenirea și ameliorarea manifestărilor de degregare a mediului prin aruncarea de deșeuri menajere și nu numai, de rupere a florilor,  de tăiere a copacilor Activitate practic-gospodareasca Grupa mare C

Prof. Elena Mitrescu/

Cornelia Popescu

Preșcolari

Curtea grădiniței

 

Fotografii

Jardiniere cu flori

 
Reciclarea selectivă
 
 
 
Să-șă dezvolte atitudini pozitive, fată de protejarea mediului;

Să-și însușească informațiile legate de reciclare și să îmbine teoria cu practica.

Colectare și reciclare Grupa mare C

Prof. Elena Mitrescu/

Cornelia Popescu

Preșcolarii grupei

Parinti

Centrul de colectare si reciclare Kaufland M6

 

Fotografii

 

Video

 
Natura în clasa
noastră
Educarea spiritului ecologic al preșcolarilor prin exersarea unor deprinderi dobândite – plantare. Activitate practic-gospodărească Grupa mare D

Prof. Nițoi Beatrice – Andreea/ Prof. Stan Ana – Maria

Preșcolari

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Fotografii

 

Sănătate într-o cană de ceai Experimentarea unor metode alternative de învățare, în cadrul unei activități multidisciplinare Colectare plante medicinale Grupa mare D

Prof. Nițoi Beatrice – Andreea/ Prof. Stan Ana – Maria

Preșcolari

Părinți

Curtea grădiniței

Fotografii
JOI
18.05.2023
 
 
 
 
 
 
Colectare selectivă

Educarea unor comportamente proactive.

 

Educație pentru mediu Toate cadrele didactice Asociația EcoTic

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Fotografii
Micul ecologist
 
Joc didactic –sortare deșeuri
Jocuri de construcție-Pubele
Capacitatea copiilor de a întelege și utiliza noțiuni elementare referitoare la mediu și schimbările climatice, precum și măsurile privind combaterea distrugerii acestora. Educație ecologică Grupa mică A

Prof. Dinu Marinela/ Tacu Maria Mirela

 

Preșcolari

Părinți

 

 

Fotografii

Stop risipei
link aici
Fișe colorare
Formarea deprinderilor de reciclare selectivă. Educație ecologică Grupa mică A

Prof. Dinu Marinela/ Tacu Maria Mirela

Preșcolari

Părinți

 

Fotografii
Natură curată, aer sănătos-
Excursie tematică
Promovarea și stimularea unor comportamente sănătoase față de elementele mediului înconjurător. Educație pentru mediu Grupa mică B

Prof. Stan Florina/ Anghelache-Voica Livia

Părinți

Preșcolari

”La Arțar”

Fotografii

Drumeție

Ateliere de lucru

Proces verbal

 
Micii ecologiști – invenții utile
Realizarea unor obiecte din materiale reciclabile (căsuță pentru păsărele, stup pentru albine). Educație pentru mediu Grupa mică C

Prof. Torcică Gheorghița/ Heașcă Corina-Mihaela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Curtea grădiniței

Fotografii
 
Cele cinci simțuri!
Educarea comportamentelor sănătoase și efectele pe care le are natura asupra organismului. Activitate outdoor Grupa mică C

Prof.Torcică Gheorghița / Heașcă Corina-Mihaela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

 

Fotografii
 
Micul ecosistem
Cultivarea interesului pentru îngrijirea naturii și a elementelor sale componente. Activitate gospodărească Grupa mijlocie A

Prof. Arzoiu Leontina – Filofteia / Duță Marilena Tatiana

Educatoare/ preșcolari/ Grădinița cu P.P. Nr.14 Lucrările copiilor

Fotografii

Clubul ecologiştilor – Oraşul care educă
 
Reguli de protejare a mediului înconjurător.

 

„Micii ecologişti se prezintă” – Joc concurs

 

Grupa mijlocie A

Prof. Arzoiu Leontina – Filofteia / Duță Marilena Tatiana

Educatoare/ preșcolari/ Grădinița cu P.P. Nr.14 Fotografii

 

Colectăm, selectăm,
reciclăm
 
Formarea unor comportamente de protejare a naturii, cunoasterea si respectarea regulilor ecologice. Educație pentru mediu Grupa mijlocie B

Prof. Moiceanu Medeea/

Radu Cerasela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște  

Fotografii

Povestea bidonului de plastic – vizionare film educativ
link aici

Educarea unor comportamente pro-active.

 

Educație pentru mediu Grupa mijlocie B

Prof. Moiceanu Medeea/

Radu Cerasela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște Fotografii
Un pom, o floare, o viață! Dezvoltarea abilităților practice de plantare. Activitate practic-gospodărească Grupa mare A

Prof. Voloc Jeni-Floriana/ Rusu Elena Ecaterina

Părinții grupei

Sala de grupă

Fotografii
Îngrijim florile
 
Consolidarea deprinderilor de îngrijire și ocrotire  a plantelor. Activitate practic-gospodărească Grupa mare A

Prof. Voloc Jeni-Floriana/ Rusu Elena Ecaterina

Sala de grupă Fotografii
Excursie
Pe urmele animalelor de la Zoo
Conștientizarea preșcolarilor despre biodiversitatea grădinii zoologice și cultivarea abilităților socio-emoționale și de relaționare în activitățile desfășurate în spații verzi. Educație pentru mediu Grupa mare B

Prof. Dan Florentina/ Ștefan Mihaela Alina

Parcul Chindia Târgoviște- Grădina Zoologică

Părinții

Fotografii
Ce poți vedea prin binoclu? Manifestarea atașamentului și dragostei față de animale, plante și mediul natural în care trăiesc. Educație pentru mediu Grupa mare B

Prof. Dan Florentina/ Ștefan Mihaela Alina

Sala de grupă Fotografii
Să protejăm natura!
 
Să identifice situatii, cazuri, forme de manifestare a poluarii mediului inconjurator asupra organismului. Actiune de ecologizare in

curtea grădiniței

Grupa mare C Prof. Elena Mitrescu/

Cornelia Popescu

Preșcolarii grupei

Curtea gradinitei

 

Fotografii

 

Vizită La Zoo Dezvoltarea dragostei pentru natura si animale. Vizită Grupa mare C Prof. Elena Mitrescu/

Cornelia Popescu

Preșcolarii grupei

Parintii

Gradina Zoologica

Fotografii

 

Coțofana colecționară : deșeurile și mediul înconjurător Conștientizarea importanței colectării selective a deșeurilor. Soft educațional Grupa mare D

Prof. Nițoi Beatrice – Andreea/ Prof. Stan Ana – Maria

Preșcolari

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Fotografii

 

Reducem, reciclăm, refolosim Propunerea unor soluții eficiente pentru colectarea deșeurilor și reutilizarea acestora. Atelier de creație Grupa mare D

Prof. Nițoi Beatrice – Andreea/ Prof. Stan Ana – Maria

Preșcolari

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Fotografii
VINERI
19.05.2023
 
 
 
 
Economisirea prelungește viața Pământului!
 
Formarea unor reprezentări corecte asupra mediului înconjurător. Flashmob Toate cadrele didactice Centrul Europe Direct Târgoviște

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Fotografii
Sădeşte o plantă şi te vei bucura de fapta ta
Și tu poți face din orice! – discuții despre modul cum putem refolosi ambalajele și deșeurile
-plantare de flori
Identificarea unor soluţii optime pentru prevenirea şi ameliorarea manifestărilor de degradare a mediului prin aruncarea de deşeuri menajere şi nu numai, de rupere a plantelor, copacilor. Educație ecologică

Activitate practic-gospodărească

 

Grupa mică A

Prof. Dinu Marinela/Tacu Maria Mirela

 

Preșcolari

Părinți

Curtea grădiniței

 

Fotografii

Activitate practică

 

Aer soare și mișcare Manifestarea spiritului de echipa si competitie. Activități sportive

- Jocuri de mișcare și distractive în aer liber

Grupa mică A

Prof. Dinu Marinela/Tacu Maria Mirela

Curtea grădiniței  

Fotografii

Micii ecologiști -
Strângem gunoaiele din curtea grădiniței
 
Încurajarea colectării separate,  reciclarea, reutilizarea deșeurilor, dar și însușirea unui comportament ce susține echilibrul ecologic. Educație pentru mediu Grupa mică B Prof. Stan Florina/ Anghelache-Voica Livia Părinți

Preșcolari

Grădinița cu P.P. Nr. 14

Fotografii
Ecoterianul, ne ajută la reciclare
-                   reciclare baterii
 
Responsabilizarea preșcolarilor pentru a menține spațiile școlare curate, colectând în mod selectiv deşeurile. Educație pentru mediu Grupa Mică B

Prof. Stan Florina/ Anghelache-Voica Livia

Părinți

Preșcolari

Grădinița cu P.P. Nr. 14

Fotografii
 
ECO-MODA
Parada costumelor
Realizarea unor costume din materiale reciclabile. Educație pentru mediu Grupa mică C

Prof. Torcică Gheorghița/ Heașcă Corina-Mihaela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște Fotografii
 
Jocuri de mișcare în natură!
Dezvoltarea unor comportamente adecvate în timpul activităților petrecute în natură.

 

 

Educație pentru mediu și sănătate Grupa mică C

Prof.Torcică Gheorghița / Heașcă Corina-Mihaela

 

 

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Curtea grădiniței

Fotografii
 
Artiștii verzi creează costume
Realizarea unor costume din materiale reciclabile. Activitate practică Grupa mijlocie A

Prof. Arzoiu Leontina – Filofteia /Duță Marilena Tatiana

Educatoare/preșcolari/ Grădinița cu P.P. Nr.14 Lucrărilecopiilor

fotografii

Natura, prietena copiilor! Formarea unei conștiințe și conduite ecologice.

 

Activitate ecologică

Lectură după imagini

Grupa mijlocie A

Prof. Arzoiu Leontina – Filofteia /Duță Marilena Tatiana

Educatoare/ preșcolari/ Grădinița cu P.P. Nr.14 Fotografii

 

Parada costumelor ECO
 
Formarea unor reprezentari corecte despre ecologie. Educație pentru mediu Grupa mijlocie B

Prof. Moiceanu Medeea/

Radu Cerasela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște Fotografii
 
Bucatăria verde
Formarea unor reprezentări corecte asupra mediului înconjurător. Educație pentru mediu Grupa mijlocie B

Prof.Moiceanu Medeea/

Radu Cerasela

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște Fotografii
Artă din materiale
Reciclate – parada costumelor eco
Confecționare costume/ jucării din materiale reciclabile .

 

 

Atelier de creație Grupa mare A

Prof.Voloc

Jeni-Floriana/  Rusu Elena Ecaterina

Sala de grupă Fotografii

 

Aer și mișcare Manifestarea spiritului de echipă si competiție. Activități sportive

- Jocuri de mișcare și distractive

Grupa mare A

Prof.Voloc

Jeni-Floriana/  Rusu Elena Ecaterina

Curtea grădiniței Fotografii

 

Să sădim o floare, să ne bucurăm! Dezvoltarea.abilităților practice de plantare. Activitate practic-gospodărească Grupa mare B

Prof. Dan Florentina/ Ștefan Mihaela Alina

Curtea grădiniței Fotografii

Amenajarea unui spațiu colorat de grădiniță

Iubim și îngrijim florile Consolidarea deprinderilor de îngrijire și ocrotire  aplantelor. Activitate practic-gospodărească Grupa mare B

Prof. Dan Florentina/ Ștefan Mihaela Alina

Curtea grădiniței Fotografii

 

Excursie  Târgoviște-Vulcana-Băi
Vizită cu ecologizare și
plantare la Mănastirea Bunea și Centrul Ecumenic
 
Să-și dezvolte dragostea și interesul pentru religie;

Să participe în mod

conștient la activitatea de ecologizare și plantare;

Să aprecieze mediul înconjurător cu tot ceea ce ne oferă;

Să identifice metode de combatere a poluării.

Excursie/ drumeție Grupa mare C Prof.Elena Mitrescu/

Cornelia Popescu

Preșcolarii grupei

Parinti

Mănastirea

Bunea și Centrul Ecumenic

Fotografii

 

 
Ecologiștii mănâncă sănătos
Să manifeste interes pentru un stil de viata sanatos, antrenandu-se in activițăi practic-gospodărești plăcute, care sî dezvolte simțul practic, comunicarea si munca în echipă. Picnic Grupa mare C Prof. Elena Mitrescu/

Cornelia Popescu

 

Preșcolarii grupei

Parinti

Manastirea Bunea

 

Fotografii

 

 

 
Micul meu
terariu
Formarea unor reprezentări corecte asupra mediului înconjurător. Atelier de creație Grupa mare DProf. Nițoi Beatrice – Andreea/ Prof. Stan Ana – Maria Preșcolari Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște Fotografii Expoziție
Colțul meu de rai Sensibilizarea copiilor cu privire la importanța schimbărilor climatice pentru om și pentru societate Expoziție de fotografie Grupa mare D

Prof. Nițoi Beatrice – Andreea/ Prof. Stan Ana – Maria

Prof. Consilier școlar Stanciu Constanța

Părinți

Grădinița cu P.P. Nr. 14 Târgoviște

Fotografii