Scurt istoric

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.14 – Târgovişte a fost înfiinţată la 12 octombrie 1975. Deschiderea grădiniței rezolva la acea dată o problemă de mare necesitate pentru microraionul 6 al municipiului Târgoviște, când se înregistra o creștere excesivă a demografiei.

Din anul 1978 până în anul 1982 poarta grădiniței a fost deschisă pentru 340 de copii repartizați în 8 grupe cu program prelungit și 4 grupe de creșă.

În anul 1990, primul an după revoluție, scade vertiginos demografia și grădinița are în planul de școlarizare doar 7 grupe de copii preșcolari, pentru ca în anul 1992-1993 în grădiniță să rămână doar 6 grupe de preșcolari.

Până în anul şcolar 2006-2007 grădiniţa a funcţionat cu un număr de 8 grupe pentru ca în anul 2007-2008 să funcţioneze 9 grupe, iar din anul şcolar 2008-2009 şi până în prezent funcţionează un număr de 10 grupe.

De la data înființării și până în prezent Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.14Târgovişte a fost unitate de sine stătătoare şi nu se află în litigiu cu nici o altă instituţie.

În condițiile actuale Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.14 – Târgovişte este o instituție de învățământ modern și eficient, cu un colectiv de cadre didactice de mare profesionalism, preocupate permanent de creșterea calității actului educațional.