Anunt Erasmus +

antet

 

ANUNȚ

 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Târgoviște anunță câștigarea proiectului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare: Competențe europene pentru profesorii din grădinițe”.

  • Cod referință proiect: 2019-1-RO01-KA101-062678
  • Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+
  • Buget aprobat: 15840 euro
  • Perioada de desfășurare: 01.09.2019 – 31.08.2020
  • Scopul proiectului:

Promovarea dezvoltării permanente a resurselor umane în vederea desfășurării procesului instructiv-educativ la un nivel calitativ ridicat.

  • Obiectivele proiectului:

1. Creșterea cu cel puțin 30% a frecvenței copiilor provenind din medii dezavantajate prin valorificarea abilităților de gestionare a conflictelor și managementul grupei de preșcolari de către cele 6 cadre didactice participante la mobilități.

2. Îmbunătățirea activității didactice prin dezvoltarea competențelor digitale și lingvistice a 6 cadre didactice de la grupe diferite în cadrul proiectului cu scopul de a îmbunătăți calitatea actului educațional.

3. Dobândirea de competențe necesare pentru a dezvolta proiecte europene de către cadrele didactice participante la mobilități în scopul modernizării și creării unei dimensiuni internaționale în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 14 Târgoviște.